Greece

"THERMOTEKNIKI" G.M.B.H.
Menelaoustr. 5
GR-57009 Kalochori-Thessaloniki

Phone: +30 (0)2310 75 33 80
Fax: +30 (0)2310 75 16 67
kendgr@hol.gr